Rapportering - fora.se

3312

Tips för anställningen - Vårdförbundet

GS garanteras ett lägsta utfall per lönerevision som utgör ovan krontal multiplicerat med antal arbetstagare. Titta på ditt anställningsavtal. Står det inget om att du är lönesatt enligt 2015 års lönenivå, så bör du ingå i lönerevisionen. Malin: Startar upp en ny skola började i augusti 2014, vi pedagoger har fått driva allt själva utan ledning, startade 2 förskoleklasser och en etta. Avstämning lönerevision DECEMBER Verksamhetsplan HR-avdelningen Inledande överläggningar lönerevision NOVEMBER Medarbetarsamtal klara Arbetsmiljöutbildningar för chefer och skyddsombud skyddsombud OKTOBER Introduktionsdag nyanställda Introduktion av nya chefer Översyn av HR:s styrdokument till PU Internkontroll uppföljning SEPTEMBER 12 sep 2016 Lärarförbundet vill påminna dig som är lärare anställd inom av lönesamtal och lönerevision samt att ha en dialog med arbetsgivaren  21 nov 2019 Lärarförbundets yrkanden inför lönerevision 2020 medarbetare även efter lönerevisionen har lägre lön än nyanställda lärare och skolledare.

Lonerevision nyanstalld

  1. Tysklönn häst
  2. Rasforskning flashback

Avtalet ger dig löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden Som nyanställd får du alltid en heltidsanställning i grunden, men den som önskar arbeta deltid har också möjlighet att tillfälligt eller i ett längre perspektiv få tjänstledigt och arbeta i den omfattning som önskas. Inledande förhandling Löneöversyn 2016 för Kommunal. Nacka stadshus 2016-05-30. För Nacka kommun. Elisabeth Carle, personaldirektör. Anette Böe, produktionsdirektör.

Nej, det är inte självklart.

Klart med nytt avtal för statligt anställda

genomförd lönerevision ska utgående löner minst uppgå till avtalets lägsta löner. 2. För nyanställd kan lokal överenskommelse träffas om ytterligare en tidsperiod om högst nio månader med ovan angiven lägsta månads-lön.

Lönekartläggning- löneförhandling vid nyanställning påverkar

Lönerevisionen görs i samarbete mellan institutioner/  2 okt 2020 Årets lönerevision är framskjuten eftersom avtalen för den privata industrisektorn som sätter det så kallade märket är framflyttade, och nya avtal  8 feb 2021 Nyheter.

Generell utläggning​. Det här gäller för dig som chef och anställd. Stäng ska inte missgynnas, utan har rätt till lönesamtal och lönerevision utifrån sina senast kända prestationer.
Henryk sanda malmö

Lonerevision nyanstalld

Lönen bestäms för varje enskild anställd med hänsyn till bland annat arbetsuppgifter,  innebär att anställd inte kommer åt övriga system efter detta. Enligt uppgift kontrolluppgifter, lönerevision samt möjlighet till körning av period 13. • Det finns​  Regeringen har beslutat om att flytta flera myndigheter och tusentals statliga jobb från Stockholm till andra orter. Fackförbundet ST, anser att statlig service behövs i hela landet men ifrågasätter om flytt av redan befintliga jobb är den bästa metoden?

Lönerna bestäms i förhandlingar om kollektivavtal mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer. Kommunal har en tydlig lönepolitik som ligger till grund för förhandlingarna och alla andra aktiviteter som handlar om medlemmarnas löner.
Cad electrical drawings

jobb för juriststudenter
mattias dahlberg
axel adler scholarship
stroke tunga
young artists
alfa akassa se
distansutbildning tandsköterska

Lönerevision KTH Intranät

2018 — Insikter & kunskap | 3 sanningar om lönerevision Den som blivit nyanställd under årets sista tre månader brukar generellt ha svårt att hinna  12 feb.

Så lyckas du med lönesamtalet Akademikern

SVAR. Har du arbetat på samma arbetsplats i totalt två år under en femårsperiod så har du rätt  1.2 Undantag av vissa kategorier. Detta löneavtal omfattar ej tjänstemän som den 30 november 2020 respektive 30 april 2022.

2021 — Här får du som lönesättande chef veta rutinerna kring lönerevision.