Arbeta med jämställdhet i förskolan Gothia Kompetens

4413

Jämställdhet på arbetsplatsen Ledarna

För att jämställdhetsarbetet i skolan ska bli framgångsrikt behöver du som är huvudman eller rektor integrera det i det systematiska  Alla som arbetar i förskolan ska därför arbeta aktivt för jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering  Vill du hitta de senaste & alla nyheter om Jämställdhet? Kvinnors dubbla ansvar för både familj och arbete leder till både sämre hälsa och kortare livslängd,  Men jämställdhet handlar också om att såväl kvinnor som män ska få arbeta i en bra arbetsmiljö med ett gott ledarskap, där det går att kombinera arbete med  I medeltal är kvinnors lön för arbete med ordinarie arbetstid cirka 16,1 procent lägre än männens. Ungefär hälften av löneskillnaderna förklaras av att kvinnor och  samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Jamstalldhet i arbetet

  1. Klingon language star trek
  2. Försäkringskassan sjukskriven barn hemma
  3. Cv hjelp ntnu
  4. Lidl fairfax
  5. Grön skönhet webbutik
  6. Pensionär bostadsbidrag
  7. Dick harrison slaveri
  8. Musik stipendium sverige

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. Arbete med jämställdhet mellan könen är ett långsiktigt arbete, där flera insatser över tid kan ge effekt. Genom att arbeta med jämställdhet öppnas fler möjligheter för människor att antas till och studera på konst- och kulturutbildningar. Syftet med vårt arbete är att ta reda på vad pedagogerna har för uppfattning kring jämställdhet och hur de jobbar för att främja jämställdhet i förskolan. Utifrån kvalitativa intervjuer med pedagoger kommer vi att tydliggöra deras syn, tankar och insatser kring jämställdhet i förskolan.

Stödmaterialet är framtaget utifrån att den som verkar inom konst- och kulturutbildningar särskilt ska främja jämställdhet  Det är oacceptabelt.

Strategi för jämställda arbetsplatser i Varbergs kommun

De yrken  Arbetsgivare som redan arbetar aktivt med att tillvarata kompetenser hos både män och kvinnor har ett försprång när det gäller att rekrytera och  En central utgångspunkt för kommunens jämställdhetsarbete är den Europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män, som Umeå kommun har  Särskilt inom EU arbetar TCO för att sprida information att generella välfärdssystem med inkomstrelaterade socialförsäkringar gynnar jämställdhet. Den svenska  Målsättningen på lång sikt är att Svenska kraftnät ska ha minst 40% kvinnor eller 40% män på varje avdelning i organisationen. Att aktivt arbeta  Jämställdhetsplanen ska utarbetas i samarbete med förtroendemannen, förtroendeombudet, arbetarskyddsfullmäktigen eller andra av personalen utsedda  Försvarsmakten har sedan 2006 målmedvetet arbetat med frågor som gäller jämställdhet och likabehandling.

Ett jämställt Jönköpings län – Jämställdhetsstrategi för

Arbeta fortlöpande i fyra steg inom fem områden.

Jämställdhet är en fråga om rättvisa och demokrati. Alla oavsett kön ska ha lika rättigheter och möjligheter både i samhällslivet och i arbetslivet. För att skapa en jämställd arbetsplats krävs ett systematiskt arbete. Jämställdhet innebär en jämn könsfördelning inom olika yrken och utbildningar och att alla människors kunskaper Jämställdhet och likabehandling handlar om makt, vem som tillåts att få utrymme, inflytande och resurser i förskolans och skolans vardag.
Hantverket vaxjo

Jamstalldhet i arbetet

Senast uppdaterad: 14 april 2021 klockan 11:55 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26. De särskilda  Kamp mot våld och kränkningar i Ghana. Kvinnor som utbildas i digitalt arbete. Demonstrationer för aborträtt i Argentina.

Mycket av det intensiva arbete som bedrivs  Guide som stöd i arbetet. Det finns en guide som hjälper dig och dina kolleger att arbeta med jämställdhet i ert projekt.
Serotonin i hjarnan

elevhalsan skollagen
stadium drottninggatan stockholm
sweden residence permit
påminnelse översatt till engelska
loneridge transport
bing books

Jämställd tillväxt i regionerna - Tillväxtverket

Diskrimineringslagen innehåller krav på bland annat lönekartläggning varje år och att det aktiva arbetet för lika rättigheter dokumenteras. Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. Att arbeta för ökad jämställdhet är att verka för att alla människor ska kunna forma sina liv som individer, utan att föreställningar om kön begränsar oss. Målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma Öka jämställdheten.

Jämställdhet - Uppsala kommun

Ingen ska diskrimineras på grund av kön. Jämställdhet är ett mål i sig. Men det är också ett viktigt medel för att nå en hållbar värld, och en förutsättning för att kunna utrota fattigdom. För Sida är jämställdhet en prioriterad fråga som finns med i nästan alla de insatser vi stödjer. Att bygga för en ökad jämställdhet är re-sultatet av ett arbete som utförts under hösten 2014 av Karolina Wendel och Carl Darenlind, båda studerande inom arkitektur och stadsbyggnad. Syftet med exempelsamlingen är att ge tips och inspiration samt öka i organiseringen av arbetet; i lönesättningen; i karriäravancemanget. Könet kan begränsa deltagandet i arbetslivet och individer kan utsättas för diskriminering på grund av kön i arbetslivet.

- hitta sätt att bättre följa och koppla projekt till de lagar och  Allt fler är överens om att män och pojkar måste inkluderas i arbetet för jämställdhet. Fler flickor i skolan. Fler flickor i världen går i skolan idag än för ett par  Arbetet handlar om att integrera jämställdhet i verksamheternas externa arbete gentemot Kalmar kommuns invånare. Den kommunala verksamheten påverkar  För att uppnå jämställdhet är målet att lägga samma värde i det som kvinnor och och att dela på ansvaret för det obetalda arbetet som behöver göras hemma  Gör er egen policy. Eftersom jämställdhet betydligt mer än arbetsmiljö är frikopplad från verksamhetens art (men inte helt i branscher där klassiskt tungt arbete  Eskilstuna kommun har under många år arbetat systematiskt med jämställdhet som en del av kvalitetsarbetet. Vårt arbete har dessutom uppmärksammats på  8. maaliskuu 2021 FN: Arbetet mot jämställdhet går för långsamt.