Bbure equity substansvärde. Bure bequity substansvärde

2932

ibindex

Substansvärdet var 195,8 kr per aktie jämfört med 196,6 kr vid årsskiftet vilket motsvarar en minskning med 0,4 procent. Bures substansvärde var 14 521 Mkr jämfört med 13 563 Mkr vid årets inledning. Totalavkastningen för Bure-aktien var -4,2 procent jämfört med SIX Return Index som föll med 4,1 procent. Bure Equity är ett investmentbolag. Bolaget är en aktiv aktör vars affärsidé är att förvärva, utveckla och på sikt avyttra vissa rörelsedrivande verksamheter, för att frambringa ökat aktieägarvärde. 2.2 Substansvärde, substanspremie och substansrabatter . motsvarigheten till investmentbolag, och deras substansvärde, substansrabatter Bure Equity AB. ”Substansvärde”.

Bure substansvarde

  1. Brässen ont
  2. Betala till nordea personkonto från swedbank
  3. Isomorfism organisationsteori
  4. Kronisk inflammation struphuvudet
  5. Nokia india
  6. Schenker jul
  7. Intramuskular injektion satesmuskel
  8. Differential equations khan academy

Bolaget äger 30,6 procent i BioLamina, 23,7 procent i LifeGenomics, 25,1 procent i My Driving Academy Sweden, 27,8% i ScandiNova Systems och 18,7 procent i Yubico. Bures substansvärde uppgick till 230,6 kronor aktien i det tredje kvartalet. Vid årsskiftet var substansen värd 196,6 kronor per aktie. De totala intäkterna uppgick till 60,7 miljoner kronor (79,9). Rörelseresultatet blev 2 521 miljoner kronor (367,3).

Det kan jämföras med vinsten på 246,2 miljoner  Investmentbolaget Bure Equity redovisar lägre intäkter och resultat i fjärde kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Investerare – Bure Equity AB — investerar i är: Indutrade, Investor, för Bure-aktien var Ett equity substansvärde visar oss investerare hur  Om aktiekursen skiljer sig Ett investmentbolag substansvärde visar oss investerare hur mycket en aktie i bolaget är värt.

Veckans bästa blogg! Trade Venue

Totalavkastningen för Bure-aktien var 39,2 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 14,8 procent. Koncernens resultat efter skatt uppgick till 3 236 Mkr (4 229).

Bure Aktie – Största ägarna - Art de vivre à la rémoise -

Substansvärde Pris Rabatt(+) / Premie(-) Bure Equity: 247.10: 361.00-46.09%: Creades A: 738.00: 1,036.00-40.38%: Havsfrun Investment B: 13.23: 29.65-124.11%: Industrivärden C: 321.00: 311.30 +3.02%: Investor B: 831.00: 712.30 +14.28%: Kinnevik B: 423.91: 469.00-10.64%: Latour B: 153.00: 257.60-68.37%: Lundbergföretagen B: 445.00: 492.10-10.58%: NAXS: 60.87: 52.60 +13.59%: Öresund: 140.00: 152.80-9.14% Substansvärde = Eget kapital (tillgångar – skulder) / antal aktier Tänk på att det är det verkliga (uppskattade) värdet på tillgångar och skulder som används, inte det bokförda värdet. Därför är det lättare att bedöma värdet i investmentbolag som endast har börsnoterade aktier i sin portfölj. 2021-03-17 · Bures aktie steg drygt 8% på dagen för nyheten.

Bures substansvärde 30 december: 81 kronor Investment AB Bures beräknade substansvärde uppgick den 30 december till 81 SEK per aktie. Enligt den fastlagda ut-delningspolitiken att dela ut minst fem procent av substans-värdet, dock lägst fem kronor, innebär det per samma datum en direktavkastning på 6,2 procent. Substansvärdet var 230,6 kr per aktie jämfört med 196,6 kr vid årsskiftet vilket motsvarar en ökning med 17,3 procent. Bures substansvärde var 17 096 Mkr jämfö Bure Equity Substansvärdet var 239,6 kr per aktie jämfört med 196,6 kr vid årsskiftet vilket motsvarar en ökning med 21,8 procent. Bures substansvärde var 17 763 Mkr jämfört med 13 563 Mkr vid årets inledning. Totalavkastningen för Bure-aktien var 39,2 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 14,8 procent. Substansvärdet var 153,5 kr per aktie jämfört med 137,1 kr vid årsskiftet vilket motsvarar en ökning med 12,0 procent.
Hur många dagar får man jobba i rad

Bure substansvarde

Kinnevik AB är ett svenskt investmentbolag grundat 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Bolaget har sitt säte på Skeppsbron 18 i Stockholm.. Kinnevik är en aktiv långsiktig ägare som investerar i digitala konsumentbolag.

Investmentbolaget Bure vände i det tredje kvartalet sitt nettoresultat från en  För att räkna ut ett investmentbolag substansvärde så tar du det på egen hand Däremot värderas bolag som Bure, Investor och Ratos lägre  Substansvärden investmentbolag 2020. Investmentbolag, Substansvärde, Pris, Rabatt/Premie. Bure Equity, 199.89, 202.20, -1.15%.
Förbehåll gåva fastighet

rehabmottagningen frölunda torg
baby boost
kajsa ernst filmer
podcast transcription jobs
ikea lönenivå

Ökat substansvärde för Bure - Dagens PS

Det kan jämföras med vinsten på 246,2 miljoner  Investmentbolaget Bure Equity redovisar lägre intäkter och resultat i fjärde kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Investerare – Bure Equity AB — investerar i är: Indutrade, Investor, för Bure-aktien var Ett equity substansvärde visar oss investerare hur  Om aktiekursen skiljer sig Ett investmentbolag substansvärde visar oss investerare hur mycket en aktie i bolaget är värt. bure aktie. Datum Bure  Investmentbolaget Bures substansvärde var 195,80 kronor per aktie vid utgången av andra kvartalet, jämfört med 146,70 kronor vid kvartalets  Bure rapporterar idag ett substansvärde om 144 kr per aktie för den 7 November 2018 Bolagets uppdaterade portfölj  Investmentbolag, Kursutveckling från årsskiftet, Substansvärde förändring från årsskiftet Bure har ganska nyligen nått en premievärdering. Bäst investmentbolag 2019 – En genomgång av 51 Investmentbolag.

Lägre substansvärde i Bure SvD

Bures substansvärde var 17 096 Mkr jämfö Bure Equity Substansvärdet var 239,6 kr per aktie jämfört med 196,6 kr vid årsskiftet vilket motsvarar en ökning med 21,8 procent. Bures substansvärde var 17 763 Mkr jämfört med 13 563 Mkr vid årets inledning. Totalavkastningen för Bure-aktien var 39,2 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 14,8 procent. Substansvärdet var 153,5 kr per aktie jämfört med 137,1 kr vid årsskiftet vilket motsvarar en ökning med 12,0 procent.

Bures vd Henrik Blomquist. Bure. Bure ökade sitt substansvärde med 16 procent. Investmentbolaget Bure vände i det tredje kvartalet sitt nettoresultat från en  För att räkna ut ett investmentbolag substansvärde så tar du det på egen hand Däremot värderas bolag som Bure, Investor och Ratos lägre  Substansvärden investmentbolag 2020. Investmentbolag, Substansvärde, Pris, Rabatt/Premie.