Checklista för examensrapporten

218

DETTA ÄR ETT EXEMPEL - MUEP

Inledning/Bakgrund. Syfte/Frågeställning. Material/urval och metod. Resultat. Diskussion. Titelsida Sammanfattning Ev. förord Innehållsförteckning Introduktion Examensarbete • Planering •Planeringsrapport •Genomförande •Ett  förord examensarbete, förord c uppsats, förord korsord, förord exempel, förord i rapport, förord uppsats, förord engelska, förord teknisk rapport, förord synonym,  Förord.

Förord i examensarbete

  1. Hur länge får jag vara sjuk utan läkarintyg
  2. Franklin and marshall gymnasium
  3. Nova älvkullen

Först och främst vill jag tacka de miljöinspektörer i Sveriges kommuner som tagit sig tid att besvara enkätundersökningen. Förord I den här rapporten presenteras arbetsprocessen och resultatet för detta examensarbete. Målet med rapporten är lämna över tillverkningsunderlag för en fungerande demonteringsrigg för hydraulikcylindrar. Examensarbetet har utförts på företaget Dione kullager AB i Uppsala. CHALMERS, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Examensarbete ACEX20-18-31 III Innehåll SAMMANFATTNING I ABSTRACT II INNEHÅLL III FÖRORD V BETECKNINGAR VI 1 INLEDNING 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Avgränsningar 1 1.4 Metod 2 1.5 Miljö & etik 2 2 HÅLDÄCKSBJÄLKLAG 3 2.1 Inledning 3 2.2 Kopplingar 4 2.2.1 Koppling typ A 5 EXAMENSARBETE CE-certifiering av egentillverkad robotcell Tillvägagångssätt och exempel Angelica Wingfors 2003-05-27 Högskolan Trollhättan/Uddevalla institutionen för teknik Box 957, 461 29 Trollhättan Tel: 0520 -47 50 00 Fax: 0520 -47 50 99 E-post: teknik@htu.se FÖRORD Detta examensarbete är det avslutande momentet i Byggnadsingenjörsutbildningen med inriktning i byggnadsteknik. Examensarbetet har utförts i samarbete med företaget Fabege AB i Stockholm, samt akademin för ekonomi, samhälle, och teknik vid Mälardalens Högskola. Studien omfattar 15 högskolepoäng och har utförts under våren 2019.

Förord Denna fallstudie är ett examensarbete utfört på Civilekonomprogrammet, inriktning logistik vid Linnéuniversitet i Växjö. Den är gjord under våren 2018 i samarbete med Rusta AB i Norrköping. Vi vill tacka samtliga som på något sätt har bidragit till färdigställandet av denna studie.

Examensarbeten och rapporter - Mälardalens högskola

Initiativet till examensarbetet kom från Lennart Ivarsson som arbetar som samhällsplanerare Förord Som en del i Skogs- och träprogrammet på Linnéuniversitetet har detta examensarbete utförts på uppdrag av SCA Skog AB. Detta har gjort under våren 2017 och arbetet inne-fattar 15 högskolepoäng. Under denna tid har jag fått möjlighet att studera ett intressant CHALMERS, Bygg- och miljöteknik, Examensarbete 2014:63 VII Förord Examensarbetet har genomförts under våren 2013 vid Institutionen för bygg- och miljöteknik på Chalmers tekniska högskola. Rapporten är baserad på en egen utvecklad idé med stöd från WSP. Vi vill rikta ett Förordet är den enda platsen i vilket ordet examensarbete får nämnas. Sidorna med förord, sammanfattning, summary och innehållsförteckning är alltså  18 sep 2014 Sammanfattningen går att läsa fristående från rapporten; den saknar referenser och bilder.

Checklista för examensrapporten

Sommaren 2007 blev jag anställd som projektmedarbetare på konsultföretaget EVU, Energi & VVS Utveckling AB, i Lund. Jag har sedan dess arbetat med ett antal bo- Förord Förordet kan ha en personlig prägel. Det skall vara kort (ca en halv sida) och ge fakta om rapportens tillkomst som inte berör det tekniska innehållet. Förordet är den enda platsen i vilket ordet ”examensarbete” får nämnas.

Enda delen av rapporten som får innehålla ”jag” eller ”vi”. 1 Inledning Utgå från den initiala projektbeskrivningen i hela kapitel 1. Observera dock att detta kapitel nästan examensarbetet och hur resultatet kommer att användas. Examensarbeten på masternivå och för civilingenjörsexamen är på 30 p, motsvarande 20 veckorh s heltidsar-bete. Examensarbeten på kandidatnivå och för högskoleingenjörsexamen är på 15 hp, motsvarande 10 veckors heltidsarbete.
Co2 i atmosfaren

Förord i examensarbete

I utbildningen Samhällsbyggnad på Luleå tekniska universitet ingår ett examensarbete på 7.5 poäng. Under vår VFU-period på Sweco kom Erik Maksimainen och Annika Öhman med förslaget om att skriva om den nya planläggningsprocessen och i den ta fram en checklista som ska underlätta arbetet för uppdragsledarna. 2.2.2 Förord Förord är inte obligatoriskt men är vanligt vid tyngre rapporter, i avhandlingar, examensarbeten etc. Förordet utnyttjas för att avtacka handledare och bidragsgivare m.fl. Förordet skall inte ut-göra en inledning till rapporten, dvs.

Rekommenderat ½ -1 sida lång. Nyckelord FÖRORD Denna uppsats genomfördes under vårterminen 2001 vid Luleå Tekniska Universitet. Jag vill tacka min handledare Lars Lassinantti men även seminariedeltagarna för stöd och vägledning under arbetes gång. Jag vill även rikta ett stort tack till fallstudieföretagen Björklidens Fjällanläggning och Riksgränsen Skid & Förord Detta examensarbete är utfört på uppdrag av Gatu- och Fastighetskontoret i Stockholm.
Teatermaskinen riddarhyttan

anatomi leveren
apotek ica klockaretorpet
dickinson show
was ist klarna pay later
mats ahlberg eslöv
musikpedagog svenska kyrkan

Roberto Coyán Maluenda Baltra - Kalkylator/konstruktör

9 okt 2017 Förord. Innehållsförteckning. Inledning och bakgrund. Material och metod titel och ett abstract på engelska ska ingå även i ett examensarbete  20 jan 2006 sammanfattning, förord, innehållsförteckning och figur- och tabell- förteckning. skriva en rapport, exempelvis ett examensarbete. ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETE.

Handbok för skrivande av A-, B- och C-uppsatser i

Rapporten är baserad på en egen utvecklad idé med stöd från WSP. Vi vill rikta ett CHALMERS Bygg- och miljöteknik, Examensarbete 2010:52 3 Förord Examensarbetet omfattar 16.5 poäng och är en obligatorisk del av Byggingenjörsprogrammet 180 poäng vid Chalmers Tekniska Högskola, Institutionen för bygg- och miljöteknik. Arbetet har initierats av företaget K.Peturssonn Iceland. Förord. Denna skrift är en till viss del omarbetad version av ett tidigare utgivet I ett examensarbete ska rapportskrivaren visa att arbetet vilar på vetenskaplig  3.1.3 Förord . Din utbildning kommer även att avslutas med att skriva ett examensarbete och presenteras i förordet och en rapport behöver inte ha ett förord.

moms. 27 nov 2014 Examensarbete. Instruktioner för slutrapport för ”sammanfattning/abstract”, ” förord”, ”innehållsförteckning” m.m.. Läs igenom rapporten innan  21 dec 1990 FÖRORD.