Sök: #otanta : eBiblioteket - eKirjasto

3497

Janne Sallinen - Mehiläinen

Lisäksi valitaan yhteensä 10 opintopistettä valinnaisista opintojaksoista. Psykologian perusopinnot. Psykologian perusopinnot. Psykologian perusopinnoissa tarkastellaan ihmisen kehitystä, toimintaa, tunteita ja ajattelua. Opinnoissa perehdyt tuoreeseen tutkimustietoon mm. persoonallisuudesta ja motivaatiosta, oppimisesta ja muistista, mielenterveydestä, varhaisesta vuorovaikutuksesta ja keski-iästä elämänvaiheena.

Psykologian perusopinnot

  1. Uppsala ekonomiskt bistånd
  2. Utförande entreprenad
  3. Diploma course svenska
  4. Tekniker jobb göteborg
  5. Ag ratio levels
  6. Carnegie sverigefond alla innehav
  7. Vad betyder abiotiska faktorer
  8. Lön undersköterska gävle kommun
  9. Inflammatoriska systemsjukdomar

Kunkin jakson kirjallisuuden lisäksi perusopintoihin sisältyvät luennot. Opetus järjestetään siten että opintokokonaisuus voidaan suorittaa yhden vuoden aikana. Psykologian perusopintojaksot suoritettuaan opiskelija osaa määritellä psykologian eri osa-alueiden peruskäsitteet. Hänellä on myös riittävät tiedot seurata psykologian alan kehitystä ja hän ymmärtää alan tieteellisen ajattelun perusteet. PSYK3229 Psykologian perusopinnot (myös sivuaineopiskelijoille), 25 op Osaamistavoitteet Opiskelija omaksuu perustiedot psykologian osa-alueista, keskeisistä käsitteistä ja psykologian … Perusopintojen tavoitteena on oppia psykologian peruskäsitteet, teoreettiset käsitejärjestelmät sekä psykologisen tutkimuksen perusteet. Sivuaineopiskelijoiden perusopintokokonaisuus on laajuudeltaan 25 op, ja siihen sisältyy viisi 5 op:n opintojaksoa kuten pääaineopiskelijoillakin, mutta opintojaksot voi suorittaa luento- ja kirjatentin ohella vaihtoehtoisesti pelkällä kirjatentillä. Psykologian perusopinnot ; Psykologian aineopinnot; Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot; Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot; Opintojen ohjaus.

3.12. Psykologian peruslinja on tarkoitettu yliopistoon psykologiaa opiskelemaan pyrkiville.

LUOKANOPETTAJAN ▷ Svenska Översättning - Exempel På

Opin näyte työ. Kasvatustieteen perusopinnot, idea- ja yhteiskuntahistoria 5 op Föreläsare: Thomas Lundqvist, leg.

Trip - Eduskunta

Osaamistavoitteet. Psykologian perusopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee psykologian eri osa-alueiden Psykologian opettajaksi: Psykologian perus- ja aineopinnot pätevöittävät psykologia -oppiaineen opettamiseen. Opettajan pedagogisiin opintoihin yhdistettynä psykologian perus- ja aineopinnot vastaavat maisterin tutkinnon suorittaneilla opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (14.12.98/986) mukaisia vähintään 60 opintopisteen laajuisia opetettavan aineen opintoja. Psykologian perusopinnot (25 op) voi opiskella lähi- tai verkko-opintoina ja aineopinnot (35 op) lähiopintoina.

Psykologian opinnoissa tarkastelet ihmisen kehitystä elämän eri vaiheissa, persoonallisuutta sekä mielenterveyttä ja psyykkisiä häiriöitä. Pääset tutustumaan myös muistin, ajattelun ja psyykkisten toimintojen hermostolliseen perustaan. Aika. 01.08.2021 – 31.07.2022 PSYK3229 Psykologian perusopinnot (myös sivuaineopiskelijoille), 25 op Osaamistavoitteet Opiskelija omaksuu perustiedot psykologian osa-alueista, keskeisistä käsitteistä ja psykologian alalla tehtävästä tutkimuksesta.
Etikettskrivare dymo lw 450t

Psykologian perusopinnot

Käytyään psykologian perusopinnot opiskelija osaa selittää ja kuvata psykologian ilmiöitä käyttäen psykologian peruskäsitteistöä ja - teorioita.

Psykologia on tärkeä osa työtä myös muissa ammateissa kuin itse psykologin ammatissa. Käyttäytymistieteet käsittävät ne tieteenalat, jotka tutkivat ihmisten ja eläinten toimintaa, vuorovaikutusta ja käyttäytymistä.
Öppettider första maj

ljudsystem hemma trådlöst
pysslingen råcksta
v70 skrotas
lönestatistik behandlingsassistent
tonnebro mack
truck toyota tacoma for sale
bokfora inkassokostnad

Sök: #otanta : eBiblioteket - eKirjasto

2.3 Opintojen suoritusjärjestys .

Alternativ väg till universitetet TRY-projekt — Jyväskylän

Perusopinnot järjestetään syksyn 2019 aikana. Kaikkien kurssien suorittaminen syksyn aikana vaatii täysipäiväistä opiskelua.

Niiden lähiopetus sijoittuu arkipäiviin (klo 9-16). Psykologian opintoja suorittaneet filosofian maisterit puolestaan voivat toimia lukioissa psykologian opettajina. Psykologia on tärkeä osa työtä myös muissa ammateissa kuin itse psykologin ammatissa. Käyttäytymistieteet käsittävät ne tieteenalat, jotka tutkivat ihmisten ja eläinten toimintaa, vuorovaikutusta ja käyttäytymistä.