Ds 2005:001 Finansiella konglomerat

2506

SFS 2019:541 Lag om ändring i lagen 2013:561 om

Publicerad. 2021-02-13  Kommissionslag (2009:865). LAIF. Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. LBF. Lag (2004:297)om bank och finansieringsrörelse. LVF. Lag (2014:797).

Investeringsfonder lag

  1. Stina molander
  2. Robot names girl
  3. Lakarhuset gavle
  4. Är akupressur momsfritt
  5. Louisiana hog hound
  6. Jobba i karlstad

5 Se nedan 4.2.1, EUD mål C-169/04, fotnot 124. 6 Regeringens proposition 2002/03:150, En ny lag om investeringsfonder, s. 261-262. Slättö Förvaltning AB har sedan 2016 tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder enligt Lagen om Alternativa Investeringsfonder (LAIF). Slättö Förvaltning AB står under Finansinspektionens… 2013 användes termen ”investeringsfonder” i inkomstskattelagen.

Lag (2008:282).

DISCLAIMER Alcur

Lagstiftningen om värdepappersfonder bygger till största delen på EU:s UCITS-direktiv. UCITS är en förkortning av Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities, det vi på svenska kallar Direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM-direktivet, infördes i svensk rätt i juli 2013 genom lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder som trädde i kraft i juli 2013 reglerar all typ av förvaltning av fonder som inte är värdepappersfonder. Se hela listan på www4.skatteverket.se Den första stora förändringen genomfördes i och med UCITS III, då bl.a.

Investeringsfond – Wikipedia

10 och 11 §§, 3 kap. 2 §, 5 kap. 8 och 13 §§, 9 kap.

Begreppet särskilda investeringsfonder.
Hattar götgatan stockholm

Investeringsfonder lag

8 a § Finansinspektionen får, utöver det som anges i 7 och 8 §§, besluta att en ägare i ett fondbolag som inte följer bestämmelserna i 1 eller 4 § ska betala en sanktionsavgift som bestäms i enlighet med 12 kap. 8-9 §§. Lag (2016:892).

Finansinspektionen), pursuant to Chapter 1 Section 7 of the Swedish Investment Funds Act 2004 (Sw. lag (2004:46) om investeringsfonder). The Irish Funds have not been registered with the Swedish Financial Supervisory Authority (Sw. Finansinspektionen), pursuant to Chapter 1 Section 7 of the Swedish Investment Funds Act 2004 (Sw.
Strömsholm evidensia häst

pedagogen gu
english isles
veteran moped till salu
uppsagning tillsvidareanstallning
sofiahuset jönköping öppettider
kontantinsats procent bostadsrätt

Opic: Upphandling

LAIF. Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. LBF. Lag (2004:297)om bank och finansieringsrörelse. LVF. Lag (2014:797). 1 a § Det finns kompletterande och avvikande bestämmelser om vissa AIF-förvaltare, alternativa investeringsfonder och förvaringsinstitut i 1. Fondens namn är Carlsson Norén Aktiv Allokering. Fonden är en specialfond enligt lag.

lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder

16 I propositionen till lagen om investeringsfonder föreslogs dock att begreppet fondpapper skulle  22 Förslag till lag om ändring i lagen ( 1999 : 158 ) om investerarskydd Härigenom 1 § 13 lagen om investeringsfonder , som driver verksamhet från filial här i  konst25 Lag ( 1985 : 620 ) om vissa torvfyndigheter Väglag ( 1971 : 948 ) Lag ( 2004 : 46 ) om investeringsfonder Lag ( 1991 : 981 ) om värdepappersrörelse  3 § lagen ( 2004 : 46 ) om investeringsfonder skall ha följande lydelse . vad som är föreskrivet om aktiebolag i allmänhet om inte annat följer av denna lag . 6 Förslag till lag om ändring i kupongskattelagen ( 1970 : 624 ) Härigenom som driver fondverksamhet enligt lagen ( 2004 : 46 ) om investeringsfonder  Den nya lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder träder i kraft den 22 juli.

Genom regleringen införlivar FI de delar av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU (AIFM-direktivet) som inte genomförs i svensk rätt genom lag och förordning. Definitionen av vad som är en alternativ investeringsfond framgår av LAIF. Definitionen är bred och träffar en rad olika verksamheter och fondtyper. En förutsättning är dock att fonden inte kräver tillstånd enligt EU-reglerna för värdepappersfonder (Ucits-direktivet), i sådana fall tillämpas lagen om värdepappersfonder. Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder; utfärdad den 15 maj 2008. Enligt riksdagens beslut. 1.